fbpx

Program 2019

PROGRAM

bude zveřejněn později

bude zveřejněn později

DOPROVODNÝ PROGRAM

bude zveřejněn později

bude zveřejněn později

partneři akce veteráni na pláži

Propozice závodů „Veteráni na pláži“

 1. Akce probíhá za běžného silničního provozu.
 2. Všechna vozidla účastnící se orientační soutěže musí splňovat všechny podmínky pro provoz na veřejných komunikacích.
 3. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platné zákony ČR, dodržování tohoto bodu bude kontrolováno i ze strany pořadatele a jeho porušení bude penalizováno, v závažných případech i diskvalifikací posádky.
 4. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat obecně přijímaná pravidla etiky a slušného chování.
 5. Soutěž je rozdělena do etap.
 6. Na začátku každé etapy dostane posádka itinerář, kam a kudy má dorazit, případně jaké úkoly má předtím, než vyrazí k dalšímu cíli, případně v průběhu etapy, splnit.
 7. Není-li v itineráři stanoveno jinak, trasa vede po hlavní silnici.
 8. Pokud k obsluhované kontrole dorazí více posádek současně, plní úkoly v pořadí, v jakém ke kontrole dorazily. Čas příjezdu ke kontrole je zaznamenán a čekací doba není započítávána do doby jízdy. Pokud úkol není splněn, je posádka za nesplnění penalizována.
 9. Soutěž je orientačně-vědomostní.
 10. Posádky se účastní akce na vlastní náklady a riziko.
 11. Bude kontrolován i čas příjezdu ke kontrole – dřívější čas dojezdu k časové kontrole bude penalizován větším počtem trestných bodů, než příjezd pozdější. Na itineráři je přesná délka etapy a průměrná rychlost, kterou by etapa měla být projeta a také čas na případné úkoly.